Visualiseringar

Via följande länkar kan du se realtidsinformation på temperaturer vid elljusspåret i Norsjö samt ljudnivåer i klassrum där åk 1-3 vistas.

https://temperatur.norsjo.se/

https://ljud.norsjo.se/

Applikationen och användningen av dessa visualiseringar kan variera och för närvarande adresserar de behov inom bland annat föreningsverksamhet samt allmänhetens intresse av realtidsmätning ”temperatur”

När det gäller ljudmätning är den för närvarande anpassad med arbetsmiljöperspektiv där pedagoger tillsammans med elever kan se ljudnivåer olika tider under skoldagen och därefter föra dialog/diskussion om hur man kan påverka samt uppmärksamma vad som är ok nivåer eller inte.  Visualiseringen ”ljud” har även Matsalen som mätpunkt, där arbetsmiljöperspektivet kan appliceras både till medarbetare, elever och besökare.

Notera: analysen av ljudnivåerna har påvisat en viss grundnivå som alltid finns närvarande och består av ventilationsljud (ca 32-35 dB).